Giới thiệu

Hơn 90 năm kinh nghiệm làm việc cùng các chuyên gia làm tóc #Khám phá toàn bộ lịch sử của KIN Cosmetics “Trong hơn 90 năm, KIN Cosmetics đã lựa chọn chất lượng và sự đổi mới, phát triển các sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới phát triển kỹ thuật của họ và sự sáng tạo, đảm bảo sự thành công cho tiệm của họ. Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển bên cạnh bạn.”

2019: Dòng sản phẩm dành cho nam giới KINMEN của chúng tôi phát triển cùng với việc bổ sung thêm dòng sản phẩm cạo râu.

2020: KINEXPERIENCE 2020. Hơn 500 chuyên gia làm tóc từ hơn 15 quốc gia đã tập trung tại Jerez để tìm hiểu về những xu hướng và cải tiến mới nhất do thương hiệu giới thiệu. Rust bởi KINESSENCES Color. Bộ sưu tập mới gồm các sắc thái đa phản chiếu của màu tóc không chứa amoniac của chúng tôi.

2021: KIN Cosmetics kỷ niệm 90 năm phát triển các sản phẩm và dịch vụ để đảm bảo sự thành công cho các tiệm #KINLovers của chúng tôi.

2022: Ra mắt lại dòng điều trị KINACTIF mang tính biểu tượng của chúng tôi