KINCREM PRESTIGE EARTH NUDES COLECCTION · PACKSHOT 50 ML

200,000 

Màu nhuộm KINCREM EARTH NUDES CRK+ tăng cường keratin giúp tóc chắc khỏe và tạo ánh sắc tốt khi nhuộm.