TĂNG TRƯỞNG VỚI BẠN SINCE 1932

“Trong hơn 75 năm, KIN Cosmetics đã chọn chất lượng và đổi mới, phát triển các sản phẩm và dịch vụ cần thiết cho các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới để phát triển kỹ thuật và sáng tạo của họ, đảm bảo sự thành công của tiệm của họ. Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển bên cạnh bạn. “