SÁP TẠO KIỂU GIÚP ĐIỀU CHỈNH MÁI TÓC DỄ DÀNG

☘ 𝑯𝑨𝑼𝑻𝑬 𝑩𝒀 𝑲𝑰𝑵𝑺𝑻𝒀𝑳𝑬
𝑾𝑨𝑿 𝑺𝑻𝑰𝑪𝑲 ☘
𝑾𝒂𝒙 𝑺𝒕𝒊𝒄𝒌 – dễ dàng điều chỉnh theo kiểu dáng để hoàn thiện sắc thái. Công thức 𝐾𝐼𝑁𝑆𝑇𝑌𝐿𝐸 𝑊𝑎𝑥𝑖𝑐𝑘 đã được phát triển lượng vitamin E, vitamin B1 v chiết xuất bạch trà để đảm bảo sức khỏe tối đa và hoàn hảo của sợi tóc. ✨✨
👉👉Liên hệ ngay 0917498987
Số 99 Đại Thắng, quận Dương Kinh, Hải Phòng.