? ??̃? ??̀?? ??̣? ??̛̣ ??̂̉? ??̣̂? ??̀ ??̂ ??̀?? ??́ ??́?ℎ ??̛́? ????? ??????..??


?
Lựa chọn lý tưởng để tạo ra tất cả các hiệu ứng màu sắc trên tóc với cường độ cao cùng khả năng tích tụ giúp bám vào lớp ngoài của sợi tóc, mang đến sự sống động, tone màu sáng và lâu trôi.. ✨
??̀ ??̛̣ ??̛̣? ?ℎ?̣? ℎ??̀? ℎ?̉? ?ℎ? ?ℎ?̛̃?? ??̂ ??́? ??̂? ?ℎ?́?ℎ ??̛̣ ??̂̉? ??̣̂? ?
☎️Hotline : 0917498987
? Store: Số 99 Đại Thắng, quận Dương Kinh, Hải Phòng