🌿 𝐻𝑎̃𝑦 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑪𝒂𝒏𝒅𝒚 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒓𝒔..💐💐


👉
Lựa chọn lý tưởng để tạo ra tất cả các hiệu ứng màu sắc trên tóc với cường độ cao cùng khả năng tích tụ giúp bám vào lớp ngoài của sợi tóc, mang đến sự sống động, tone màu sáng và lâu trôi.. ✨
𝐿𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑎́𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑎̣̂𝑡 💖
☎️Hotline : 0917498987
🏩 Store: Số 99 Đại Thắng, quận Dương Kinh, Hải Phòng